Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yönetim Birimi

Temel İş ve Sorumluluklar

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
- Öz değerlendirmeleri yönetmek,
- Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
- Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme - çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,
- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,


Örnek Uygulamalar

  •   
  •   
  •   
  •   

Kalite Yönetim Birimi

    Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sağlık Hizmet Kalite Standartları'dır. Kurumumuzda uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmek durumundadır. Buradan yola çıkarak, Bakanlığımız kurum için kalite konusunda hedefi sürekli bir üst noktaya taşımaya, sistem belli bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki hedefe yöneltmeye devam edecektir.
Önemli Bağlantılar