Diğer Hizmet Birimlerimiz

Acil Ambulans Birimi
Acil Sağlık Hizmeti
Alerji Testi
ESWL (Taş Kırma Ünitesi)
Hemodiyaliz
Gastroentroloji
Solunum Fonksiyon Testi
Evde Sağlık Hizmeti
EEG (Elektroensefalografi)
EMG (Elektromiyografi)
Odyometri (İşitme)
Yeni Doğan İşitme
Yoğun Bakım Üniteleri
- Cerrahi Yoğun Bakım
- Dahili Yoğun Bakım
Kanser Kayır Birimi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Üroflowmetri
Görüntüleme Merkezi
Laboratuvar
Transfüzyon Merkezi
Doğumhane
Merkezi Sterilizasyon