İdari Birimlerimiz

Bilgi İşlem Merkezi
Kalite Yönetim Birimi
Hasta Hakları Birimi
Sosyal Hizmet Birimi
Çalışan Hakları Birimi
Eğitim Birimi
Enfeksiyon Kontrol Birimi
Eczane Birimi
Personel Birimi
Arşiv Birimi
Adli Servis Birimi
Sağlık Kurulu
Satın Alma Birimi
Gelir Tahakkuk Birimi
Maaş Tahakkuk Birimi
Taşınır Kayıt Birimi
Teknik Birimi
TİG Birimi